Καλώς ήρθατε στη gjp Consulting

Η gjp Consulting είναι ένας από τους πλέον εξειδικευμένους οργανισμούς που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες στον τομέα της βελτίωσης της απόδοσης και της περαιτέρω ανάπτυξης επιχειρήσεων στο χώρο του Αυτοκινήτου και, γενικότερα, της Εξυπηρέτησης του Πελάτη.

Παρέχουμε στις επιχειρήσεις την απαραίτητη υποστήριξη για να βελτιωθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Η υλοποίηση αυτών επιτυγχάνεται αφ’ ενός μεν με τη διαμόρφωση, σε νέες βάσεις, της δραστηριοποίησης και λειτουργίας των στελεχών τους, αφ’ ετέρου δε, με την επανατοποθέτηση των επαγγελματικών προτεραιοτήτων στο σύνολό τους.

Η gjp Consulting εξασφαλίζει εξειδικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις, που προκύπτουν από τις ανάγκες μιας επιχείρησης και δημιουργούνται από τη σύνθεση οργανωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν, ακόμα, τη δημιουργία και τη διασφάλιση της λειτουργίας Συστημάτων Ποιότητας, μια μορφή των οποίων αποτελεί η εφαρμογή των εξειδικευμένων απαιτήσεων – προδιαγραφών των κατασκευαστικών εταιρειών στο δίκτυο διανομής τους.

Με τη συνδρομή των έμπειρων συνεργατών της, με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων, της Εκπαίδευσης και της διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας, η gjp Consulting συμβάλλει στην περαιτέρω διαμόρφωση του επαγγελματικού και επιχειρησιακού γίγνεσθαι.
   
   
gjp consulting Ρενιέρη 28 Τ.Κ. 111 43 Αθήνα Τηλ.: 210 2531388
   
   
Created by Artaxia S.A.
   
sent mail Home